Preskočit navigáciu.
Domov

Hľadať

Pezinok

Cenový prieskum - Nový Firewall pre Mesto Pezinok

Pezinok.sk / Úradné oznamy - 25 September, 2016 - 19:30
Mesto PezinokOZNÁMENIE Dokument je vo formáte PDF (na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)  Náhľad dokumentu: 
Kategórie: Pezinok

Oznámenie o dražbe - Byt na Obrancov mieru 52

Pezinok.sk / Úradné oznamy - 25 September, 2016 - 19:30
Mesto PezinokOZNÁMENIE O DRAŽBE Dokument je vo formáte PDF ( na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač )  Náhľad dokumentu: 
Kategórie: Pezinok

Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Pezinok.sk / Úradné oznamy - 25 September, 2016 - 19:30
Mesto PezinokZÁMER PREVIESŤ A PRENAJAŤ MAJETOKZ DÔVODU HODNÉHO OSOBITNÉHO ZRETEĽA  Dokument je vo formáte PDF (na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)  Náhľad dokumentu: 
Kategórie: Pezinok

Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ

Pezinok.sk / Úradné oznamy - 25 September, 2016 - 19:30
Mesto PezinokŽIADOSTI O PREDAJ A NÁJOM NEHNUTEĽNOSTÍ,ktoré prerokuje Mestské zastupiteľstvo  Dokument je vo formáte PDF (na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)  Náhľad dokumentu: 
Kategórie: Pezinok

Okresný úrad - Zámer: Predajňa potravín LIDL Pezinok

Pezinok.sk / Úradné oznamy - 25 September, 2016 - 19:30
Mesto PezinokVEREJNÁ VYHLÁŠKA Dokument je vo formáte PDF (na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)  Náhľad dokumentu: 
Kategórie: Pezinok

Oznámenie o oprave formálnej chyby v zápisnici zo zasadnutia MsZ dňa 9. 6. 2016

Pezinok.sk / Úradné oznamy - 25 September, 2016 - 19:30
Mesto PezinokVEREJNÁ VYHLÁŠKA Dokument je vo formáte PDF (na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)  Náhľad dokumentu: 
Kategórie: Pezinok

Kolaudačné rozhodnutie - Stavebná úprava bytu na L. Novomeského 20

Pezinok.sk / Úradné oznamy - 25 September, 2016 - 19:30
Mesto PezinokVEREJNÁ VYHLÁŠKA Dokument je vo formáte PDF (na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)  Náhľad dokumentu: 
Kategórie: Pezinok

Oznámenie - Odstránenie stavby: Rodinný dom na Kupeckého 21

Pezinok.sk / Úradné oznamy - 25 September, 2016 - 19:30
Mesto PezinokVEREJNÁ VYHLÁŠKA Dokument je vo formáte PDF (na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)  Náhľad dokumentu: 
Kategórie: Pezinok

Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2016)

Pezinok.sk / Úradné oznamy - 25 September, 2016 - 19:30
Mesto PezinokINFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍpodľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisovVás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA: Značka konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania 5/4-9/EB41/1437-27672-2016 13. 09. 2016 14. 09. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Karol Hanker, Pezinok 5/4-9/EB41/1437-26801-2016 05. 09. 2016 07. 09. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Slavomír Gajdoš, Pezinok 5/4-9/EB41/1437-25172-2016 17. 08. 2016 19. 08. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: PK REAL SERVIS, s.r.o., Pezinok 5/4-9/EB41/1437-24295-2016 05. 08. 2016 07. 08. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Margita Hupková, Pezinok 5/4-9/EB41/1437-23174-2016 22. 07. 2016 25. 07. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Alexandra Kollárová, Pezinok 5/4-9/EB41/1437-20471-2016 17. 06. 2016 19. 06. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mgr. Mária Hrivnáková, Pezinok 5/4-9/EB41/1437-12489-2016 04. 05. 2016 05. 05. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: LIDL SR, Bratislava 5/5-4/EB41/1437-11880-2016 02. 05. 2016 03. 05. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Miroslav Bušo, Pezinok 5/5-4/EB41/1437-9889-2016 13. 04. 2016 15. 04. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mária Kazimírová, Pezinok 5/5-4/EB41/1437-9557-2016 08. 04. 2016 11. 04. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Lucia Rýdza, Pezinok 5/5-4/EB41/1437-8221-2016 21. 03. 2016 23. 03. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Darius Trstenský, Pezinok 5/5-4/EB41/1437-7755-2016 15. 03. 2016 16. 03. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Milan Sobolič, Pezinok 5/5-4/EB41/1437-7518-2016 11. 03. 2016 14. 03. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Svätý Jur 5/5-4/EB41/1437-7405-2016 10. 03. 2016 11. 03. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Svätý Jur 5/5-4/EB41/1437-7319-2016 09. 03. 2016 11. 03. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anna Brnčíková, Pezinok 5/5-4/EB41/1437-5988-2016 22. 02. 2016 23. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Ján Chvíla, Limbach 5/5-4/EB41/1437-5919-2016 22. 02. 2016 23. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mesto Svätý Jur 5/5-4/EB41/1437-5565-2016 16. 02. 2016 17. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. arch. Bronislava Doláková 5/5-4/EB41/1437-5482-2016 15. 02. 2016 17. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Peter Polák, Pezinok 5/5-4/EB41/1437-5197-2016 12. 02. 2016 15. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Evanjelický a. v. farský úrad Grinava, Pezinok 5/5-4/EB41/1437-4792-2016 11. 02. 2016 12. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jozef Byrtus, Bratislava 5/5-4/EB41/1437-4473-2016 09. 02. 2016 11. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Branislav Dobrotka, Pezinok 5/5-4/EB41/1437-3438-2016 03. 02. 2016 05. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Dana Strnisková, Pezinok 5/5-4/EB41/1437-3211-2016 03. 02. 2016 05. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Eva Ďurišová, Bratislava 5/5-4/EB41/1437-2530-2016 29. 01. 2016 01. 02. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Spojená škola Komenského 25, Pezinok 5/5-4/EB41/1437-2124-2016 27. 01. 2016 29. 01. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Erich Budai, Bratislava 5/5-4/EB41/1437-1822-2016 25. 01. 2016 27. 01. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Radovan Švarka, Limbach 5/5-4/EB41/1437-753-2016 13. 01. 2016 15. 01. 2016 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ľudovít Švec, Pezinok SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2015 SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2014 SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2013SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2012 
Kategórie: Pezinok

Voľné nebytové priestory Mesta Pezinok

Pezinok.sk / Úradné oznamy - 25 September, 2016 - 19:30
Mesto PezinokOZNAM Dokument je vo formáte PDF ( na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač )  Náhľad dokumentu: 
Kategórie: Pezinok

Rozhodnutie - Bytové domy Pezinok - Muškát II

Pezinok.sk / Úradné oznamy - 22 September, 2016 - 18:45
Mesto PezinokVEREJNÁ VYHLÁŠKA Dokument je vo formáte PDF (na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)  Náhľad dokumentu: 
Kategórie: Pezinok

Kolaudačné rozhodnutie - Výmena výťahov na Svätoplukovej 24, 26, 28

Pezinok.sk / Úradné oznamy - 21 September, 2016 - 18:30
Mesto PezinokVEREJNÁ VYHLÁŠKA Dokument je vo formáte PDF (na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)  Náhľad dokumentu: 
Kategórie: Pezinok

Cenový prieskum - Výmena záložných zdrojov UPS pre serverovú infraštruktúru

Pezinok.sk / Úradné oznamy - 21 September, 2016 - 18:30
Mesto PezinokOZNÁMENIE Dokument je vo formáte PDF (na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)  Náhľad dokumentu: 
Kategórie: Pezinok

Rozhodnutie OÚ - Rekonštrukcia vodovodného potrubia Bernolákovo - Grinava

Pezinok.sk / Úradné oznamy - 20 September, 2016 - 18:15
Mesto PezinokVEREJNÁ VYHLÁŠKA Dokument je vo formáte PDF (na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač)  Náhľad dokumentu: 
Kategórie: Pezinok

Slovak Lines - Zmena v organizácii dopravy počas Vinobrania

Pezinok.sk / Úradné oznamy - 19 September, 2016 - 18:00
Mesto PezinokOZNAM Dokument je vo formáte PDF ( na jeho otvorenie potrebujete mať nainštalovaný PDF prehliadač )  Náhľad dokumentu: 
Kategórie: Pezinok

Obchodná verejná súťaž - Predaj nehnuteľnosti na Svätoplukovej ulici

Pezinok.sk / Úradné oznamy - 19 September, 2016 - 18:00
Mesto Pezinok Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok tel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 2303, e-mail: msu@msupezinok.sk OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI - LOKALITA SVÄTOPLUKOVA ULICA (PRI KOTOLNI / GARÁŽACH) Podmienky obchodnej verejnej súťaže   Náhľad dokumentu:  
Kategórie: Pezinok

Obchodná verejná súťaž - Predaj výmenníkových staníc na Novomeského ulici

Pezinok.sk / Úradné oznamy - 12 September, 2016 - 16:15
Mesto PezinokMestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinoktel. č. 033/6901 111, fax: 033/641 2303, e-mail: msu@msupezinok.skOBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽNA PREDAJ VÝMENNÍKOVÝCH STANÍC na ul. NOVOMESKÉHO  Podmienky obchodnej verejnej súťaže  Náhľad dokumentu: 
Kategórie: Pezinok

1 Január, 1970 - 02:00

Syndikovať obsah

Generuje redakčný systém Drupal | Vytvorili: CoolStranky.sk